Τροφοδοτικό 8 βυσμάτων 12V-24V – Notebook power adapter

Log in to see prices

SKU: z698523 Categories: ,
Barcode: 6901785001807
ID: 17850-135
Boxes 3
Pieces 50

12V4.5A
16V4.5A
18V4.5A
19V4.5A
20V4,5A
22V4A
24V4A
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν προϊόντα που βγαίνουν σε αυτό το εύρος. Με 7 ρυθμιζόμενες ταχύτητες.
Οι 7 θέσεις ταχυτήτων είναι: 12V16V18V19V20V22V24V